ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างจัดทำเอกสารประกอบโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ i-Thesis และกระบวนการจริยธรรมการวิจัย ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง