คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ The 5th TNI Academic Conference 2019 (TNIAC2019) ภายใต้หัวข้อ “Engineering Technology and Digital Transformation in Industry Business, and Culture” ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สามารถดูรายละเอียดได้ที่ website: https://tniac.tni.ac.th/