ปฏิทินการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 

ปฏิทินการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ประจำปีการศึกษา 2564 

ปฏิทินการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ประจำปีการศึกษา 2563 

แบบฟอร์มการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 

ไฟล์ PDF

ไฟล์ Microsoft Word

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 

ประจำปีการศึกษา 2564

 

การประกาศผลสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 

ประจำปีการศึกษา 2564