ปฏิทินการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจำปีการศึกษา 2562

ไฟล์ PDF

ไฟล์ Microsoft Word

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
    ประจำปีการศึกษา 2562
    ประจำปีการศึกษา 2561

 

 

การประกาศผลสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
    ประจำปีการศึกษา 2561

ประจำปีการศึกษา 2562