การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)

ปฏิทินการสอบวัดคุณสมบัติ ประจำปีการศึกษา 2561 

ไฟล์ Microsoft Word

ไฟล์ PDF

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา