ปฏิทินการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 

ปฏิทินการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ประจำปีการศึกษา 2564 

ปฏิทินการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ประจำปีการศึกษา 2563 

แบบฟอร์มการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 

ไฟล์ PDF

ไฟล์ Microsoft Word

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 

ประจำปีการศึกษา 2564

 

การประกาศผลสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)

ประจำปีการศึกษา 2564