ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง