ประกาศผู้ชนะราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงานผลการดำเนินงานและยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง