ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์เพื่อรับส่งคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง