***สามารถเข้าอบรมได้ตามระยะเวลาการเปิดอบรม โดยไม่ต้องลงทะเบียน ***