สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพาได้กำหนดปฏิทินการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (BUU-GET)

ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 6 ดังนี้

ช่วงเวลาในการรับสมัคร/ชำระเงิน วันที่ 28 พฤษภาคม – วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2561
วันสอบ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2561
ประกาศผลสอบ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2561

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สถาบันภาษา

หรือโทรศัพท์หมายเลข 038-102-2700 ต่อ 402 หรือ li@go.buu.ac.th