ขอเชิญส่งบทความในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร การบริหารจัดการ และนวัตกรรม ครั้งที่ 7 ปี 2023

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก

20 เมษายน 2566 ปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์แบบปกติ
2 พฤษภาคม 2566 ปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์แบบล่าช้า
13 พฤษภาคม 2566 ประกาศผลการพิจารณารอบสุดท้าย
30 พฤษภาคม 2566 ประชุมวิชาการระดับชาติ