ขอเชิญชวนร่วมนำเสนอผลงานวิชาการงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Materials Research Society of Thailand International Conference (MRS-Thailand 2023) ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 มกราคม 2566 สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ mrsthailand2023@ubu.ac.th หรือ www.mrsthailand2023.com