วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป คณะผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดโครงการทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบปีที่ 5 ณ วัดเก่าโบราณ จังหวัดชลบุรี โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป และได้สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และศาสนา และเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อไป