สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จะดำเนินการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 10 ทุน ทุนละ 30,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 – 20 มกราคม 2566
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : http://tinyurl.com/2epxzn3j