เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2566
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ
โทร. 0-2247-9547 หรือ 081-1452780 หรือ 080-057-0617
อีเมล์ : ajtscholarship@gmail.com
ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครได้ที่https://www.dropbox.com/…/AACt8Rl0JkDxGlaMIDELRQkMa…