สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลประจำปี 2562  โดยมีกำหนดการเปิดรับสมัครในระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน – 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้