มูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกัน เปิดรับสมัครทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเสนอชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกขั้นต้น จำนวน 1-3 คน เข้าแข่งขันกับผู้สมัครทั่วโลก ทุนนี้สำหรับผู้บริหารระดับกลาง เพื่อศึกษาและอบรมฝึกงานในสถาบันการศึกษาต่างๆ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 10 – 12 เดือน
ผู้สนใจสมัครชิงทุนสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.fulbrightthai.org ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 และสมัคร online ได้ที่ https://apply.iie.org/huberthhumphrey ตามที่ระบุในระเบียบการได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00 น.