ขอเรียนเชิญผู้สนใจส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 15 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 (NIC-HUSO 2022) ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 (รูปแบบออนไลน์)

กำหนดการสำคัญ

ขยายเวลาถึงวันที่ 17 มิ.ย. 65 เปิดรับบทความวิจัย (Full Paper)
วันที่ 24 มิ.ย. 65 วันสุดท้ายของการส่งบทความแก้ไขฉบับสมบูรณ์พร้อมส่งคลิปวิดีโอนำเสนอ
วันที่ 1 ก.ค. 65 วันประชุมวิชาการ

ส่งบทความวิจัยและลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมได้ที่ : nic2022.huso.buu.ac.th